DELİ RAKKASE ** Bölüm

 
AMAN..
 
 
Hadi
Yazıl/m/ayacağım sana

Nereden
Çıktın karşıma
Dara mı çakıldı
Çingene kasavete
Vakitte
Geç mi kaldı
Yoksa/sabahına gece

Aman
Soh/betin kaldı bende..

Kendisi
Yanıç batağında
Gerçeğin
Gururdan mı
Yoksununda ben
Anladım kayıp aşk
Olguna düşen

Hadi
Ban/m/ay/acağım sana

Aman
Gül/(d)üşün kaldı bende..

 
ÇURÇUR….
 
Kırma telimi senim batar..
 
Necise uzandı yol secdeden
İşret şeytan şir mest eden
Bana şol neylesin
 
Zaaf zebani durdur yiğitsen
Zuhur er zul külçeden
Bana aşk neylesin
 
 Kırma belimi canım kanar…
 
Vaveyla !
Çurçur haslet
Kesif kesif yanar..
 
 

 
 
AR/TİST AŞK
 
Zamanın ruhu
söndü aşk da
Utancına kazındı
maskara arlar
Canımın incileri
yitti sende.
 
Alı mor duman yan/aklar
 
Ödünç sessizde
gebeyim kendime
Ayyuka çıktı
haram sözler
Alışık kor/kum
yan/gına sövgüler.
 
Kör olasıca (pis mızıkçı)
(tene cila) Ar/tist aşk..
 
 

 
 
AS/TIM…
 
 
Yedim kendimi
Genzime kaçırdım beni , kime ne.
 
Sultansın yalandan gönüllere
İpek ciğerin
Sökülmesin habire.
 
Işıl gözler teessür baksın
Damla izbe
Ağlamasın sabire.
 
Cevşen imdat hal incile
Haslet cürümlü lal çile
Kertme yeğ, sürgün   usa
Bilyeler dönmez inciye
Kurnaz aşık şaşma
Gaflete düştü hazine
 
Diller dök küstah sevene
Kıyımsız yürek
Solmasın gülümseme.
 
Minik kız kaçak gövdesine
Suç üstü izan
Yolsuz kimisine.
 
İçtim özlemi
Genzime kaçırdım seni , niyeyse..
 
Kokun
Duman altı
Teftişte Astım
Gönül mest –i revan… 
Amadeyse…ANL/AŞILDI…
 
Sen/imin
Sancısı düş/tü
 
Sanırım ben değilim
/Gel böcek
Yok olamam
/Gitme
İnanamam
/off yaprak
Aman ya Rabbim
/Dur işte
Ben kimim
/Ne işin var
Kafayı yemiş olmalıyım
/Yerin mi dar
 
Susum
Kusum
Usum
Gezmeye gitme demedim /mi ben sana ?
 
Hadi be gülüm
/Kal(k) işte
Kendine gel
/Söz dinlemezsin ki
Kimsin sen
/Kökün de mi yok
İçimdeki çık dışarı
/Neyine senin
Sus kalem
/İşin çok/Eh böcük
Lütfen sus
/D/ar geldi anla/dım 
 
Seni/min
Sancısı öp(üş)tü
 
Gittiğin y/der çok rahat  an(l)aşıldı..
 
  
 
AŞK T/AŞTI…
 
 
Aşk taştı
Kepçenin değeri kalmadı..

Adam sanmıştım kanat/l/arını
Uçuşurken k/öz üzerimden
Karalısın benden
 
Allah vergisiydi susturucuların
Sızlanırken tersi teninde
Ziya/n/sın benden  

At gözlüklerini çek üzerimden
Tutulurken şah damarın
Bir habersin benden  

Asık suratını kös fırça sandım
S/aklarken hıncını gece
Az/adesin benden..
 
Kan(a)ma
Bire bin büyür k/alık   g/özlerim
  
Gökten iğneler yağsa da sineme
Giyinirken gece sessizi
S/ağırsın benden
 
Erken bilirdin mor hallerimi
Bakış işliyken tersine
Âmasın benden

Tek sul/tanı ol/san da mavini/n
Mavi düş/erken düşlere
Grisi/n   bende/n.

Kutup a/yazına kurban san/dım
Yırt/arken buzulları
Kan(a)mışsın benden
 
Aşk t/aştı
Kör olasıca ciğerim y/andı..

Zan/net/me
Ben saklarım s/ahte g/özümü ar-kama..
 


 
AŞK KUSU..
 
Aşk kusu - Gıcır büküyor
 
Çarpma kapıyı
Of küs kapı ona
Kompleksli ne olacak..
Özür dilerim çok mu incindin
Minik yastık istemezdim
 
Beş dakika önce
Fellik fellik didişkenliğim
Yüz üstü imalı tebessüm
Lakin tınısında merakım
Panikledi kırılgan güvenim
Gölg/elenmiş karanlık
Cazibe/sine saklandı
Büyülü aşk.
 
Keşfe değer gizem kusurda. .
 
S/ezgisel tepkiler
Ned/enlere sığmadı
Kafası bin aşk
Çalma kapımı
 Açmayacağım işte..
/Lütfen gitme
Nasıl söylerim minik kuş ,nasıl ?
Dünden ölmüş gülüşüm..
 
Bardak kırıldı kurumadan
Arsız telefonu duymadan
Ayna tükürme yüzüme
Bin musibet gülüme
Sıradan mı esti yoksa
Gündüz gözü rüzgar …
 
Aşk kusu - Gıcır büküyor   
      
                      Keyfe d/eğer çilem o/nurunda..BÜLBÜL..
 
 
Yüreğin   leh olsa ağlar mı Çiçek ?
 
Semadan indi nida
Sancısında ala gebe
Çilesi ar bülbül
 
Şakır dalında dikensiz
Hayalinde pembe
Misi can bülbül
 
Ağıtlar yankılanır
Gecesinde sehere
Meyi dem bülbül
 
         Düş(l)erim   dil(l)e   b/atarım
         Bülbül
 
Kan çanağı oldu aşk
İmansızında sancı
Zifiri el bülbül
 
Kenetlenir birbirine
Sevdasında kirazlar
Yitik har bülbül
 
Vakti geçti şevkin
Lezzetinde dudaklar
Yârı kan bülbül
 
Acın çiğ olsa sızlar mı Yürek ?
 
Düş(l)erim y/ara   k/anarım
Bülbül
 
İnle inle bülbül
Kir/az   kir/az
Beni der bülbül….
 


 
C/ANIMSIN..
 
He/l/al süt emmiş aşk
 
Anlamsız minik bir elveda
Dokunur yarama
Of bebeğim kanatma
Nereden çıktın karşıma
İpi kesilmişinde yaşam
Çekişmekte canıma
 
Suyunu da çıkartmışım ya helal
Pörsümekte haslet
Of bebeğim incitme
Bilemezsin ki öylesine
Korundaydı gece
Liberal çirkefime.
 
       C/anımsın
       H/az/an   yapr/ak(l)/arım titriyor
 
Arz-ı gözüne sindiyse başkası
Zır onursuzum
Of bebeğim çağıltma
Kanım kuruduysa sana
Sızlanmada yarasalar
Çürüt yarıma.
 
İsin sinmişse hücrelerime
Söküğünde soyum
Off bebeğim kırılma
Hırçınca öykünmeyse his
Hokkabazında zaman
Hınzır sevdama.
 
He/l/al süt emmemiş aşk
 
 C/anımsın
 T/al/an   yapr/ak(l)/arım   yitiyor
 
 
 
 


" Uzattım ellerimi
Çürük dalına
Hüznüm gam

Hey sen
Derdin
Deşirdin
Pişirdin beni
Neyineydim dal/gam.. "


Pehh...Sende
Darılsan ne yazar
Ar sıfatımda
Kör oymalar işli
Yavaş çarpsaydın bari
Çekip kanattın
Beş para yüreği
Sür çamuruna hasleti
 
Vefasız
Boşuna mı kürek çektim sana.
 
Kaldırsın aşk
Kara peçesini
Sal(ın)sın vurgun hilesini
Közüm senden
Astım kalanlarını
Hoşuna mı gitti densiz kapı
Peh..Sende
Durulsan ne yazar
 
    Vicdan/sız
    S/aklayamazsın   dalg/al/arın   boşuna.
 


 
DOKUN/MA..
 
 
Hişştt..
Dokun/ma
Ziya(n)sın   (s)aklıma
 
Dar kuyu kadın
Ladesine tutuşmuş
Hınzır nefis
Ukala heyecan
Fahişe çağında
 
Ten duru kadın
Masum gülüşlü
Çekingen fevahis
Prensipmiş pöh..
Muzur ayıplar ayakta.
 
                       T/insiz irade   çe/kingen
                       Çene çalmada
 
Dandirik zampara
Kaçırmış sıradanlığı
Raconu kesilmiş nesilden
İçeri süzüldü
Gözü dönük budala
 
Kendine yalan kadın
Üzerine sinmiş yaşam
Ölçü kaçmada
Hoppala ilgi dorukta
Bir gömlek aşağı günah
 
Hişştt..
Dokunma
Ziya(n)sın   (s)aklıma
 
B/atık  haslet   diril/gen
Ölüm   t/adına..
 
 

 
ECEL TERİ..
 
 
Bir tanem
Cana mihnet bildim seni
 
Çocuğun eteklerinde taş
Ayaklarım cılık çamurda
Aşkım kadar haylaz
 
Kurban yağız gelin
Kurşun yabani yakutsa
Aşk küspesinde rehin
 
Terennüm zır terörist
Termos da olgun meyve
Aşkın kadar ateşli
 
 Ecel teri dökmede peltek söz.
 
Rahlede kahpe raptiye.
Kurguysa rastlantıya şaibeli
Aşkında Kuran ‘ın dili        
 
Çıplak levrek leziz
Larvam kursakta külçe
Aşksa güveli keriz
 
Yap boz oynamak yasak
Havlu attırmadım gensoruya
İmtihan edene AŞK olsun
 
Can tanem
Derde hayal bildim seni
 
Ecel terimi sil bulaşmam söz..
 
 

 
 
ESİRGEDİM..
 
Ödünç li/san latif peçe
Ök/süz gecede
 
Karsınlar beyaz kömüre beni
Salmam başkası gözleri
Kanatlı sırçalı sevgili
 
Meltem biçili ayrı dünyam
Pörçük süngülü izdiham
Sıracalı yılan yaşam
 
Burcu burcu ihanetler
Metler meçli meçsiz özler
Aklar bizi kümbetler.
 
Esir/ge/dim
Eman/et/ime k/ar yağdı
 
Acı be canımın içi
Sevilmeden baldıran içmesi
Devleş aşk dilencisi
 
Teessüf öksüz yüreğim
Terekte gerdek gözlerim
Küstahça inliyor benim
 
Olmazsın ya yüzüm
Közümsün hüznüm
Fuzuli yanıyor ellerim
 
 Ödünç li/san lüzumsuz
 La/hit gecede
 
 Esir/ge/dim
 Eman/et/ime   aşk battı
 
Acı/maz Adım..
 


 
F/İZAN..
 
Yüzü kiraz kirli
İçi ıskat isli
Yudum yıkadım
Söktüm kılıfını gecenin
 
Bir rüyaya sığadığın da ömür
 Karga sevi
Sefil dünürü yüreklerin
…ve kündeli parmak izlerinde
Yol alırım hüzünlerin
 
 
Gecenin kılıfında tınılar
Paçası çamurlu yeni yırtık
Ağzımızda
Buruk tatlı niyetine anılar
Midemizde
İçimize içimize işleyen yumruklar
Balık niyetine zokalandık
Perdeler dumur ayaklandık
İklime sızdı zulasız fig/an
Davran babam davran
Yol ize iz bize karıştı
Çatlar yer arından
Şerefe, şerefsize kahırlar
Bulandık ahından
 
Kıyının avucuna düşünce ay
Alay alay süzülürken ben şavkından
Çaktım göbeğine veremli kökenleri
Yaşmak yaşmak dö/şendim
M/ayasız akla ziyan
 
Öz/geçmişimi içerken
Kılıbık zifiriden
F/izan uyan …
Söktüm kılıfsız gecen.. !
 
 
 
 
GÖLGE..
 
 
Yüreğin k/an/arken dilinde
Gölgemi ara düşünde
 
Kötü yürekli aşk büyücüsüydün
Saçımın tellerinde
Çitiştik düğüm düğüm
Masala düş kederimde
 
Ser sefil nihavent kuşuydum
Serseri hareminde
Ayak altı döşemeler gülüştü
Sokağa çömelen gözlerimde
 
Yürü   s/ah(te)kar rüzgarda
G/özün yansın
 
Çıra cilalı çam kaşıktım
Fitilli masanda
Tabak tabak küller kıskandı
Çürük ağrılar meze ruhumda
 
Sevi iksirli suna ifritsin
Körpe günümde
Zulmünde yerin yağı eridi
Kızıl kına yakılan tenimde
 
Yüreğim ka/narken dilinde
Gölgemi ara gülüşünde
 
Çürü ah/de v(ef)asız sözde
Ciğerin yansın ..
 
 
 
 
 
GÜLÜMSE/T.. 
 
 
Giyin beni
Ut/andın mı yoksa..
 
Karalar bulaşmadan alıma
Ulaşmadan tükeniş yılgınlığa
Hadi gülümse/t ağlatma beni
Çek pençeni kanatma işvemi
 
Rüya kazınmadan gerçeğe
Dayanmadan hükümsüz hükme
Hadi gülümse/t dağlatma beni
Bırak elimi sızlatma tenimi
 
     Seni
     Kış tuttum ya
     Y/az   gülümse/di   b/ahtıma …
 
Çiyim düşmeden pişkine
Erişmeden loğusa düşüğe
Hadi gülümse/t harlatma beni
Sil yüzünü kaynatma terimi
 
Yokluk daralmadan zamana
Yazılmadan daralar okkaya
Hadi gülümse/t tınlatma beni
Kes ipimi ağılama delimi
 
Soyun beni
d/Üşü(r)dün mü yoksa..
 
                 Seni
                 Kış tuttum ya
                 Yaz   çık/m/a/dı   b/ahtıma
 
Gülümse/t Adıma
 
  
 
GÜRZ..
 

Vur cana gürz
Vur..
Necis serildi kalıbım.

Anamın ak saçında üşüyüştüm
Babamın soğuk terindeyse düş

Ak duvağımda güz muştuydum
Kızıl kınalı goncadaysa kuy(t)u

                       / Köle, kulpa zır köse yoldaş

Kıraç çayırda pervasız böcektim
Kokusuna uzak burçaktaysa çiçek

Vah takviminde şol zamandım
Mor soluşun kursağında ise aman


 Vur bağa gürz
 Vur..
 Medet cana sal kazdım.

                      Yetişin ! Yetişin !
                      İzzet-i afakta zillet kaldım..
 
 
 
 
GÜYA..
 
Kahve tadında
Tiryakisiyim sana beni derenin
 
Bu ne sarsıntı böyle
Takla attı dünya
Düş dudağımdan
Buruk tebessüm sesi
Arala küçük pencereni
Diplerde gezinme
Veresiye kaldı aşk
 
     Seğirmelerim yarım.
     Uçuruma atlama faslında
     Kanaviçe işli donum
 
                            Sırnaşık
                            Alışıksın ya güya.. Hıh..
 
  İyi gün sözüydün bana.
  Çık cancağızımdan
   Tel kırmalı yazma
 
Tersine tersine akar
İçimde çağlayan
Uykulu gözlerim
Basmayın ağır ağır
Çekmeyin beni kurşuna
Yandı mor oyalar
Aşk ihaleye kalır/onda
 
Kahve tadında
Tiryakisiyim bana seni verenin
 
                             Yılışık
                             Adammışsın ya güya.. Hıh..
 
 
 
 
 
DİNLE İŞTE ..
 
 
Ha ne var
Atın beni, şiirin çirkefine..
 
Çek ellerini
Boğazımdan paslı kilit
Of ya yandı tenim
Boğulurken senimde
 
Vur ha vur
Yetmedi , bir daha, bir daha !
Kahpenin sanı
             Zakkuma mı aşılı
             Delik, cebinde saklı
                       
İm/gemsi yüz/üne tük/(s)üreyim
Sus şiir, dinle işte..
 
Kanatır kancalar
Kalk karabasan üstümden
Mengenen de
Çiviler mi var
Amann.. ne yazar
 
Hey çocuk ağlama
Tırmalamasın kediler
Kör olası gözümü
Aşk-ı beşikte
 
Ha ne var
Atın beni, şiirin çirkefine..
 
İm/gemsi yüz/üne tük/(s)üreyim
Sus / şiir, d/inle işte..
İNCİ(T)ME..
 
 
B(s)ildin mi
Can/ımın   ac/ısını
 
Yuvarlandı kor alev
Bayır aşağı
Kavrulsun dünya
Kime ne /İçerimde suskular
Can hıraş çığlık
Masumuna düştü
Balıt göz
Bebeğinde sen
İki kaşın arasında
Kıvılcım karası / Zaman
 
                      Y(h)üzün a/yaz tenime
                      Gülme.
 
Çamın çırası
Yansın
Çırasında acısı
Bana ne
Keder kızılı /Armağan
Oluklar dar gelir
Salma boşuna
Zorumda
Koşmalar ağır
Belim kırılmakta / Çiyi kesik
 
B(s)ildin mi
Can/ımın   ac/ısını
 
                         Y(h)üzün a/yaz tenime
                         İnci(t)me..
 
S/us konuş/ma
Ne baldıran doluk
Ne de yanık ısırgan
 
 
İTE/ KAKA SOLUMAK…
 
 
Sürünsün bensizliğine
Y(p)aşam
 
Can yakıyor
Sevmiyorum arık
Göğürt şarkıları
Yok yok
Sarı gülleri de
İstemiyorum
Atık göz yaşlarımı
Savurdum
Yüreğimin çimlerine
Küstüm
Gitsin kandırmacalar / ……meceler
 
Çağla
Dökül
Çoğal
İte /kaka solumak
 
Nazımı da çöpe attım
Neme lazım
Daha
Mühürledim dudaklarımı
Anmasın
Konuşkan suskularda
Hatta kızamam
İçime huzur
Yapışkan gülüşe
Doluk
Tıknaz küfe / Almıyor daha
 
Yürüsün sessizliğine
 Y(p)aşam
 
Dilek Kutusu
 
Reklam
 
Olumlamalar
 
"İnsanların gözlerinde kendime duyduğum sevgiyi, hayata duyduğum güveni okuyabiliyorum."

"İçimdeki çocuk hala gülümsüyor..."

"İçimdeki ışık şimdi ve burada, bedenimde, zihnimde ve ilişkilerimde mucizeler yaratıyor."
 
Bugün 1 ziyaretçi (6 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=